O firmie

POLITYKA JAKOŚCI KOKSIK:

KOKSIK jest wiodącą polska firmą zajmującą się skupem, przygotowaniem i sprzedażą złomu do recyklingu. Naszą dziedziną działalności jest odbiór, przygotowanie i recykling złomu oraz innych odpadów.

WIZJA KOKSIK:

KOKSIK dąży do bycia liderem na rynku gospodarki złomem zorientowanym na potrzeby klientów. To firma, której zależy na czystym środowisku.

Nasi pracownicy znają wpływ swojej pracy na bezpieczeństwo, środowisko oraz jakość materiałów i działań, rozumieją cele firmy i angażują się w ich realizację, stosują się do polityki jakościowej, wyznaczonych celów i ich funkcji.

Kierownictwo wspiera i nagradza ukierunkowane, innowacyjne działania oraz promuje poprawę bezpieczeństwa i jakości. Pracujemy z zaangażowaniem, ekonomicznie i elastycznie. We współpracy z naszymi klientami i partnerami rozwijamy naszą ofertę usług w celu zaspokojenia potrzeb klientów i doskonalenia zarządzania jakością.

MISJA KOKSIK:

Działalność KOKSIK opiera się na efektywnych rozwiązaniach w miejscach wytwarzania odpadów oraz centralnie zarządzanej logistyce, procesach przetwarzania i sprzedaży. Zarządzanie procesami biznesowymi ma na celu osiągnięcie celów jakościowych, chcemy być nowoczesną firmą dopasowaną do realiów panujących na rynku w innych branżach. KOKSIK pragnie być liderem technologicznym swojej branży i wspierać budowanie czystej przyszłości.

Zbierając, przetwarzając i poddając recyklingowi odpady, oszczędzamy zasoby naturalne i zmniejszamy ilość odpadów, ich szkodliwy wpływ na środowisko oraz koszty energii. Aby stale się doskonalić, zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów prawnych i innych oraz regularnie dokonujemy przeglądu naszych działań w celu zwiększenia naszych wyników. Nieustannie doskonalimy nasz system zarządzania jakością poprzez wyznaczanie i realizację celów jakościowych. W naszych działaniach staramy się wykorzystywać najlepsze ekonomicznie dostępne metody i narzędzia produkcji.